Aktiviteter i Hodde 2023  

 

 • 02.2023 – Pode kursus i Forsamlingshuset. Lær at pode dine egne træer med pode mester Boi Jensen fra planteskolen De Gamle Sorter. Sammen med FTF Tistrup

 

 • 02.2023 – Fastelavn i Forsamlingshuset kl. 10.00.

Præmier til de bedste udklædte & naturligvis kattekonge & dronning. Kaffe & kage til forældre & børn. Gratis adgang

 

 • 03.2023 – Affaldsindsamling i Hodde kl. 10.00 – Vi starter fra Hodde Kro og samler affald på alle veje der fører til Hodde. God motion og ren samvittighed bagefter. Hodde Kro er vært ved en øl eller vand når vi er færdige.

 

 • 03.2023 – Fællesspisning og Generalforsamling i Sogneforeningen kl. 17.30.

Vejlevej Øst & Hesseldalvej står for maden. Efter fællesspisning er der generalforsamling i sogneforeningen. Herefter er sogneforeningen vært ved en kop kaffe & kage. Kom og vær med i lokaldemokratiet.

 

 • 04.2023. ”Hodde Open” i Badminton.

De berømte ”Hodde Open” badminton mesterskaber genoptages og mestrene skal findes før dagen er omme. Om aftenen festes der. Se mere på Facebook, Tistrup News eller hjemmesiden.

 

 • 05.2023 – Kend dit sogn cykeltur kl. 18.30

Vi starter ved Kirken og cykler en tur. Destinationen, hvor vi kan drikke vores medbragte kaffe, destination annonceres senere.

 

 • 06.2023 – Indvielse & reception i forsamlingshuset kl. 12.30

Sammen med Hodde-Tistrup Hallen, fejrer vi renoveringen af Hodde Forsamlingshus og viser de nye faciliteter frem. Der vil være lidt at spise & drikke. Alle er velkommen.

 

 • 06.2023 – Sct. Hans aften kl. 18.00

Sogneforeningen står for social hygge ved Letbæk.  Vi står klar med en grill ved madpakkehuset kl. 18.00, så man kan komme og spise sin medbragte mad sammen venner og naboer. Det er muligt at købe øl og vand. Senere sælger vi også de gode pølser fra Tistrup Slagtehus, når bålet på søen tændes kl. 20.30.

 

 • 89.2023 – Varde Å Dag 2023.

 

Hodde deltager igen i Varde Å Dag. Denne gang ved Hessel Bro og på Hodde Kro. Se hjemmesiden www.vardeaadag.dk for mere information eller på hjemmesiden, Facebook eller Tistrup News

 

 • 09.2023 – Opstart badminton i Hodde Forsamlingshus.

Se mere på hjemmesiden, Facebook eller Tistrup News

 

 • 09.2023 – Høstfest i Hodde Forsamlingshus

Årets fest bliver holdt i Hodde Forsamlingshus. Inviter dine naboer med og fejre at høsten kom i hus.  Høstfesten er arrangeret i samarbejde med Hodde-Tistrup Hallen.

 

 • 11.2023 – Fællesspisning i Forsamlingshuset kl. 18.00

Tag familien & naboen med og nyd en nem aftensmad sammen med resten af sognet.

 

 • 12.2023 Julehygge med Menighedsrådet

Vi starter i kirken med korsang og slutter af i forsamlingshuset, hvor vi står med æbleskiver og det der hører til. Sammen med Hodde Menighedsråd.

 

Hjemmesiden www.hodde-sogneforening.dk er nu oppe igen og her kan man altid finde de seneste nyheder & information. Ellers kan man altid følge med på Facebook siden Hodde By

 

Hvis man ikke har betalt kontingent for 2022 & 2023 på 100.00 per person eller 200.00 for en husstand, kan dette stadig indbetales på

 

 

 

 

 

X