Året 2020 gik ikke helt som forventet. En ubuden gæst – COVID-19 dukkede op og har bevirket at langt de fleste af vore arrangementer er blevet aflyst inklusiv Varde Å Dag. Vi har dog fortsat god gang i badminton, og håber at 2021 vil bringe nye muligheder for at vi kan afholde nogen af vore mange arrangementer igen.

Indtil vi har et overblik over mulighederne i tidlig 2021, undlader vi at annoncere flere arrangementer. Så snart vi kan se hvordan udviklingen går, skal vi nok melde os på banen igen.

Bestyrelsen Hodde Sogneforening

X