Hodde Kirke sogn:      www.Sogn.dk/hodde

HHST Udviklingsrådet Hodde-Horne-Sig-Tistrup:      www.hhst.vardekommune.dk

Hodde Kro:    www.hoddekro.dk

Hodde Forsamlingshus:   www.hoddeforsamlingshus.dk

Tistrup News:    www.Tistrupnews.dk

Ugeavisen Tistrup-Ølgod:    www.ugeavisen.dk/oelgod

Ugeavisen Varde:    https://www.ugeavisen-varde.dk/

Hodde Gamle Skole:   http://vardemuseerne.dk/museum/hodde-gamle-skole/

Historiske steder ved Hodde:    https://historiskatlas.dk/Hodde_kirke_(2382)

Vandrestier ved Hodde:  https://www.tistrupnews.dk/min-by/tistrup/sevaerdigheder/vandrestier

Lokalarkivet Hodde Tistrup:    http://www.tistruplokalarkiv.dk/samlinger/

Historie om alle adresser i Hodde (Fra arkivet):    http://www.tistruplokalarkiv.dk/wp-content/uploads/2016/11/Hodde-sogn.pdf

Varde Å dag:    www.vardeaadag.dk

Danmark set fra luften: http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=17&lat=55.69741064852847&lng=8.64680671678798

Hodde Menighedsråd: https://www.facebook.com/De-4-vestjyske-sogne-Horne-Hodde-Thorstrup-og-Tistrup-kirker-105492970853082/

Erlings Maskinstation: https://www.erlingsmaskinstation.dk/

Hoddeskov Maskiner: https://www.facebook.com/Hoddeskovmaskiner/

Østergaard Skovservice: https://www.facebook.com/OestergaardSkovservice/