Hodde Kirke sogn:      www.Sogn.dk/hodde

 HHST Udviklingsrådet Hodde-Horne-Sig-Tistrup:      www.hhst.vardekommune.dk

 Hodde Kro:    www.hoddekro.dk

 Hodde Forsamlingshus:   www.hoddeforsamlingshus.dk

 Tistrup News:    www.Tistrupnews.dk

 Ugeavisen Tistrup-Ølgod:    www.ugeavisen.dk/oelgod

 Lokalavisen Varde:    www.lokalavisen/varde.dk

 Hodde Gamle Skole:   http://vardemuseerne.dk/museum/hodde-gamle-skole/

 Historiske steder ved Hodde:    https://historiskatlas.dk/Hodde_kirke_(2382)

 Vandrestier ved Hodde:    http://hodde-tistrup-vandrestier.dk/

 Lokalarkivet Hodde Tistrup:    http://www.tistruplokalarkiv.dk/samlinger/

 Historie om alle adresser i Hodde (Fra arkivet):    http://www.tistruplokalarkiv.dk/wp-content/uploads/2016/11/Hodde-sogn.pdf

 Varde Å dag:    www.vardeaadag.dk