Om Hodde Sogneforening

Hodde Sogneforening kunne i 2009 fejre 30 års jubilæum, og den siddende bestyrelse vart lidt på jagt efter at finde ud hvorfor man egentlig i tidernes morgen havde lavet sådan en forening. Thomas og Karen Sørensen som har boet i Hodde i en menneskealder, kunne fortælle at Karl Nielsen som dengang boede i Hodde og nu bor i Ølgod, havde været formand og vi kunne kontakte ham. Karl kunne fortælle om hvorfor det var startet.

 Karl Nielsen sad i byrådet i perioden 1974 til 1978 og Hodde var dermed repræsenteret i byrådet og ikke blot en lille glemt plet på landkortet. Ved valget i 1978 blev Karl ikke valgt ind.  Det var ærgerligt men realiteterne. Ved en generalforsamling i den daværende brugsforening i Hodde, opfordrede formanden Anna Tobiasen nemlig Karl Nielsen til, at man skulle lave en borgerforening med ham som formand, så man igen havde en stemme i Hodde. Denne forening blev så stiftet den. 19.02.1979 med Karl som den første formand, og den fungere på bedste vis stadig den dag i dag.

 Foreningens første arrangement var at få lavet en fest for Hodde lille skole som fyldte 150 år. Der kom 200 mennesker til fest i forsamlingshuset! Hvilket var en stor begivenhed selv den gang. Derefter gik med at arrangere den faste Sankt Hans fest som startede på Nørholm Gods og derefter skiftevis på de forskellige gårde og stoppede senere op hvor den er i dag, ved Letbæk sø. Sogneforeningen var også kraftigt medvirkende til opførelsen af de 2 leje boliger på Kølhusvej som Varde Bolig Administration i dag ejer. Naturligvis var der også en årlige høst fest når kornet er i hus.

 Gennem årene har sogneforeningen været involveret i mangt & mejet – bevarelse af busruter, cykelsti, stier, affaldsindsamling arrangementer som eksempelvis høstmarked, julehygge & Varde Å Dag, samt meget mere. Foreningen er stadig aktiv & frisk med stor opbakning i sognet.