Om Hodde Sogneforening

Hodde Sogneforening kunne i 2009 fejre 30 års jubilæum, og den siddende bestyrelse var på jagt efter at finde ud af hvorfor man egentlig i tidernes morgen havde stiftet  foreningen. Thomas og Karen Sørensen som har boet i Hodde i en menneskealder, kunne fortælle at Karl Nielsen, som dengang boede i Hodde og nu bor i Ølgod, havde været formand og vi kunne kontakte ham. Karl kunne fortælle om hvorfor det var startet.

Karl Nielsen sad i byrådet i perioden 1974 til 1978 og Hodde var dermed repræsenteret i byrådet og ikke blot en lille glemt plet på landkortet. Ved valget i 1978 blev Karl ikke valgt ind.  Det var ærgerligt, men realiteterne. Ved en generalforsamling i den daværende brugsforening i Hodde, opfordrede formanden Anna Tobiasen derfor Karl Nielsen til, at man skulle lave en borgerforening med ham som formand og derved havde man igen en stemme i Hodde Sogn. Foreningen blev officielt stiftet den. 19.02.1979 med Karl som den første formand. Og den fungerer på bedste vis stadig.

Foreningens første arrangement var at arrangere en fest for Hodde lille skole som fyldte 150 år. Der kom 200 mennesker til fest i forsamlingshuset! Hvilket var en stor begivenhed selv den gang. Derefter gik man i gang med at arrangere den årlige Sankt Hans fest, som startede på Nørholm Gods. Derefter skiftevis på forskellige gårde i sognet, og stoppede senere op hvor den er i dag – ved Letbæk sø. Sogneforeningen var også kraftigt medvirkende til opførelsen af de 2 leje boliger på Kølhusvej som Varde Bolig Administration i dag ejer. Naturligvis var der også en årlige høst fest i efteråret samt julehygge i samarbejde med menighedrådet.

Gennem årene har sogneforeningen været involveret i meget – bevarelse af busruter, cykelsti, lokale stier, affaldsindsamling, fastelavn, fællesspisninger & arrangementer som eksempelvis høstmarked, julehygge & Varde Å Dag, samt meget mere. Foreningen er stadig aktiv  med stor opbakning i sognet.