Uddrag af vedtægterne:

 Foreningens formål er upolitisk at virke i alle sager til styrkelse af sognets interesser af kulturel, social & teknisk art, samt at være til hjælp og støtte for de folkevalgte råd.

Som medlemmer kan optages beboere i Hodde Sogn, dog kan medlemmer, som flytter fra sognet overgå til at være støttemedlemmer,

Støttemedlemmer har ingen stemmeret